Ộp... Ộp.. Ộp... Pa... Gangnam Style
Vật lý được thể hiện ở mọi nơi  Only Students :)) Cùng một suy nghĩ >:) Cuối cùng là Nike hay là Adidas? Sự khác biệt của Học và học Ộp .. ộp ... ộp .. pa .. Gangnam Style ...  
Funny Cats
Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam ! Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai..  :p  Mèo thỏ ??? Đẹp...

Xem tiếp...